Rozpoczęło się wypłacanie dodatkowych rocznych świadczeń przez ZUS w województwie śląskim

Rozpoczęło się wypłacanie dodatkowych rocznych świadczeń przez ZUS w województwie śląskim

Instytucje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na terenie województwa śląskiego rozpoczęły wypłatę kolejnych dodatkowych rocznych świadczeń. Proces ten rozpoczął się 1 września, a do tej pory beneficjenci to ponad 975 tysięcy mieszkańców regionu. Wyróżnienie dla „czternastek” polega na tym, że ich przyznawanie i wypłata nie wymaga składania wniosków – instytucja ZUS przekazuje środki automatycznie, bezpośrednio na rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.

W roku bieżącym, kwota dodatkowego benefitu finansowego dla emerytów i rencistów jest wyższa niż w roku poprzednim. W 2022 większość seniorów otrzymała świadczenie w wysokości 1338,44 zł brutto, natomiast w bieżącym roku kwota ta wynosi już 2650 zł brutto.

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, kwalifikacja do otrzymania „czternastki” jest zależna od całkowitej kwoty brutto świadczenia głównego przyznanego przez ZUS. Jeżeli miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, beneficjent otrzymuje „czternastkę” w pełnej wysokości. W przypadku, gdy kwota ta jest wyższa, świadczenie jest redukowane według zasady „złotówka za złotówkę”.

W skali całego kraju, prawo do otrzymania „czternastki” mają nie tylko osoby czerpiące emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego czy mundurowego, którym liczba wynosi 9,1 miliona. Uprawnieni są także ci, którzy pobierają renty socjalne (290 tysięcy), zasiłki i świadczenia przedemerytalne (40 tysięcy), emerytury pomostowe (40 tysięcy), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (13 tysięcy), świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus (60 tysięcy) czy też świadczenia inwalidzkie i kombatanckie (30 tysięcy).