Nowy rok szkolny rozpoczął się sportowym wydarzeniem na basenie w Chorzowie

Nowy rok szkolny rozpoczął się sportowym wydarzeniem na basenie w Chorzowie

Nowy rok szkolny dla uczestników zawodów pływackich „Back to School” zaczęło się od entuzjastycznego i pełnego radości wydarzenia sportowego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, gdzie odbywały się zawody, przeżyli wiele emocjonujących momentów i niezapomnianych wrażeń podczas rywalizacji w wodzie.

Młodzi pływacy z różnych części regionu zgromadzili się, aby rywalizować i bawić się podczas tych zawodów pełnych napięcia. Pływanie stało się polem do sportowej rywalizacji, a jednocześnie źródłem wielkiego zadowolenia. Dla wielu młodych uczestników była to pierwsza okazja do rywalizacji w nowym roku szkolnym, co jeszcze bardziej podnosiło ich poziom pobudzenia.

Również nie brakowało znaczących gości. Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta, oraz Aleksandra Zimnik, Radna Rady Miasta, byli obecni podczas zawodów, oferując wsparcie i gratulacje młodym talentom za ich ciężką pracę i determinację.