Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkach śląskich ogłoszony przez chorzowski magistrat

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkach śląskich ogłoszony przez chorzowski magistrat

Magistrat w Chorzowie poinformował o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych przeprowadzanych na obiektach zabytkowych, które zostały wpisane do rejestrów zabytków województwa śląskiego. Wnioski mogą być składane aż do 29 lutego bieżącego roku.

Finanse z tych dotacji nie są przeznaczone wyłącznie na cele stricte konserwatorskie czy budowlane. Są one również dostępne dla takich działań jak: tworzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, projektowanie budynków, odnawianie czy uzupełnianie tynków, naprawa lub rekonstrukcja okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego czy rynien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, które są niezbędne do realizacji tych prac.

Aby ubiegać się o takie dofinansowanie, należy spełnić pewne wymagania dokumentacyjne. Są to między innymi: formalny wniosek o dotację, oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do obiektu zabytkowego, harmonogram przewidywanych prac oraz kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych, który musi zostać zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Wymagane jest także posiadanie pozwolenia od Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie planowanych prac, chociaż istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku o dotację nawet w sytuacji, gdy pozwolenie jest wciąż w procesie wydawania.