Chorzowska firma nie ustaje w swoich charytatywnych działaniach: kolejne 2 500 zł trafia do lokalnej Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej "Pod Mychą"

Chorzowska firma nie ustaje w swoich charytatywnych działaniach: kolejne 2 500 zł trafia do lokalnej Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej "Pod Mychą"

Superauto reprezentująca Chorzów na arenie biznesowej, już do tej pory przekazała ponad 80 000 złotych na cele społeczne poprzez wsparcie dla różnych lokalnych organizacji. Jednak ich zaangażowanie w lokalną społeczność nie jest jeszcze zakończone. Tym razem ozdoby korony charytatywnej działalności firmy stały się beneficjenci Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej „Pod Mychą”.

Poprzez swoją działalność, Superauto razem z zespołem pracowników aktywnie wspiera liczne instytucje w Chorzowie, w tym Oddziały Dziecięce Zespołu Szpitali Miejskich, Hospicjum oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Łącznie, firma i jej pracownicy już do tej pory przekazali ponad 80 000 zł na te cele. Najnowszym ogniwem w łańcuchu wsparcia jest donacja w wysokości 2 500 zł na rzecz Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej „Pod Mychą”, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny. Ta darowizna była częścią kampanii charytatywnej „Jedziemy z pomocą”.

Barbara Jelonek, Dyrektor HR w Superauto wyjaśnia, że kwota przekazana Świetlicy „Pod Mychą” nie jest przypadkowa. Firma zaangażowała swoich pracowników w unikalną akcję charytatywną zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Sportu. Zachęcając zespół do różnych form aktywności fizycznej, ustalono progi dotyczące liczby udostępnionych zdjęć na firmowym komunikatorze. Za każdy przekroczony próg firma przekazywała określoną sumę pieniędzy na cele charytatywne.

Darowizna od firmy została wykorzystana na zakup artykułów dla podopiecznych Świetlicy „Pod Mychą”. Robert Gierek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w Chorzowie, stwierdził, że wsparcie finansowe zostało przeznaczone przede wszystkim na zakup przyborów szkolnych dla dzieci. Część środków posłużyła także do zakupu sprzętu sportowego.

Warto dodać, że od listopada poprzedniego roku wprowadziło praktykę przekazywania 1 zł za każdą ofertę przygotowaną dla potencjalnego klienta na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie. To zaangażowanie przyniosło do tej pory blisko 20 000 zł, a firma przygotowuje miesięcznie około 3 500 ofert dla klientów, co potencjalnie może zasilić konto schroniska kwotą 42 000 zł w skali roku.