Renowacja nawierzchni ulicy Katowickiej w Chorzowie – potencjalne komplikacje dla kierowców

Renowacja nawierzchni ulicy Katowickiej w Chorzowie – potencjalne komplikacje dla kierowców

Dzień dzisiejszy, 10 lipca, oznacza początek prac związanych z wykonaniem nowej, ścieralnej warstwy jezdni na chorzowskiej arterii miejskiej – ulicy Katowickiej. Budowlane zmagania mają rozpocząć się punktualnie o godzinie 10:00. Roboty drogowe będą realizowane na konkretnym odcinku ulicy, a mianowicie na fragmencie pomiędzy estakadą a obszarem skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Prace będą dotyczyć pasów ruchu prowadzących w stronę miasta Bytom.

Jednakże, proces modernizacji nawierzchni niesie ze sobą pewne utrudnienia dla kierowców. W szczególności dotyczy to zawieszenia połączenia między główną arterią – ulicą Katowicką a nowo wybudowaną drogą, stanowiącą łącznik tejże ulicy z ulicą Metalowców. Przewiduje się, iż takowe zamknięcie będzie trwało około czterech godzin. Zatem dostęp do ulicy Metalowców zostaje umożliwiony tylko od strony ulicy Nowej, wykorzystując drogę wewnętrzną znajdującą się na terenie zakładu Alstom. Należy przy tym zauważyć, iż wyłączone z ruchu będą pojazdy ciężarowe oraz autobusy.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) w Chorzowie apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie wzmożonej ostrożności w okolicach prowadzonych robót drogowych. Podkreśla również konieczność przestrzegania wszelkich znaków i sygnałów mających na celu zabezpieczenie obszaru prac.