„Nasz Park” walczy o spotkanie z Premierem Morawieckim

„Nasz Park” walczy o spotkanie z Premierem Morawieckim

Stowarzyszenie Nasz Park nadal prowadzi aktywną kampanię na rzecz przywrócenia do Parku Śląskiego (dawniej WPKiW) terenu, na którym działały Ośrodek Postępu Technicznego oraz Międzynarodowe Targi Katowickie. We wtorek 15 maja reprezentanci Stowarzyszenia przedłożyli wniosek o spotkanie do Biura Poselskiego Mateusza Morawieckiego w Katowicach. Chcieliby oni prosić premiera o wsparcie ich działań w kwestii włączenia wspomnianych terenów do Parku Śląskiego.

Petycja, podpisana przez ponad 5 tysięcy osób, została złożona do wojewody śląskiego. W niej Stowarzyszenie Nasz Park przedstawiło swoje postulaty dotyczące zakończenia umowy między Skarbem Państwa a miastem Chorzów. Teren został przekazany miastu na cele targowe, wystawiennicze i konferencyjne, jednak Chorzów sprzedał prawa do gruntów deweloperom, a radni wyrazili zgodę na zabudowę mieszkaniową.

Biuro Poselskie Mateusza Morawieckiego potwierdza, że wniosek społeczny o spotkanie został wysłany i sprawie nadano bieg administracyjny. Wojewoda śląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczącej lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej, jednak prezydent Chorzowa złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Robert Torbus, członek Stowarzyszenia Nasz Park, złożył wniosek do pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich o udział w postępowaniu sądowym reprezentującym mieszkańców Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Katowic.