Dostęp do sieci gazowej dla mieszkańców północy śląskiego dzięki inwestycji PSG

Dostęp do sieci gazowej dla mieszkańców północy śląskiego dzięki inwestycji PSG

Wspólnoty Kłobucka, Wręczycy Wielkiej, Opatowa i Krzepic na północy województwa śląskiego cieszą się teraz dostępem do sieci gazowej. Tego osiągnięcia dokonano dzięki znaczącej inwestycji wartej 79 mln złotych, realizowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). W ramach tej inicjatywy stworzono blisko 95-kilometrową sieć gazową.

Przedstawiciele PSG podkreślają, że realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi dostarczanie gazu ziemnego do obszarów, które wcześniej nie posiadały sieci rurociągów gazowych. Były to jedne z najmniej zgazyfikowanych regionów w tym segmencie kraju.

Uroczystość zakończenia inwestycji miała miejsce w Blachowni w piątek. Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski, gratulując sukcesu projektu, podkreślił, że inwestycja ta przyczyniła się do zgazyfikowania kolejnej „białej plamy” na mapie polskiego systemu dystrybucji gazu ziemnego.

Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych, zapewnił, że spółka jest przygotowana na kolejne inwestycje, które będą służyć lokalnym społecznościom. „Pomocne w osiągnięciu dalszych sukcesów będzie korzystne otoczenie prawne. Dla realizacji tego projektu kluczowe było wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego. W przypadku przyszłych inwestycji pomocne byłoby również postrzeganie paliwa gazowego nie jako przejściowego, ale jako trwałego składnika systemu energetycznego” – zauważył Kowalski, cytowany w komunikacie przesłanym do PAP.

Prace nad budową sieci gazowej rozpoczęły się na początku 2019 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła około 79 mln złotych, z czego 38 mln zł zostało sfinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.