Bezpieczeństwo na drogach podczas Wszystkich Świętych – priorytet dla policji

Bezpieczeństwo na drogach podczas Wszystkich Świętych – priorytet dla policji

W okolicy święta Wszystkich Świętych, kiedy zwykle odwiedzamy groby naszych zmarłych bliskich, trudności w ruchu drogowym stają się wyjątkowo intensywne. Dla funkcjonariuszy policji, jest to moment intensyfikacji ich pracy, ponieważ kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg, zarówno tym za kierownicą jak i pieszym.

Celem służby policyjnej podczas tego święta jest gwarancja płynności ruchu nie tylko na kluczowych trasach komunikacyjnych w kraju, ale także na drogach prowadzących do cmentarzy. Funkcjonariusze będą interweniować w miejscach, gdzie występują duże opóźnienia lub utrudnienia w ruchu, kontrolując i kierując ruchem. Przestrzeganie poleceń i instrukcji od policji bez wątpienia ułatwi poruszanie się w miejscach o dużej liczbie ludzi.

Policjanci będą troszczyć się o bezpieczne dotarcie ludzi do miejsc, które są tradycyjnie odwiedzane podczas świąt. Będą również reagować na wszelkie wykroczenia, zwłaszcza te prowadzące do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości. Zostanie położony szczególny nacisk na stan trzeźwości i kondycję psychofizyczną kierowców, a także na nieodpowiednie zachowanie kierowców względem pieszych.

Warto wspomnieć, że w dniach 31 października od godziny 18.00 do 22.00, oraz 1 listopada od godziny 8.00 do 22.00, obowiązuje restrykcja ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Wyjątki stanowią autobusy oraz pewne inne pojazdy ze względu na rodzaj świadczonego transportu.

Podczas tego okresu powinniśmy pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku oraz trosce o bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg, aby czas pamięci o zmarłych mógł przebiegać spokojnie.