Zmiany w zasadach dotyczących wjazdu i parkowania na terenie Parku Śląskiego podczas koncertu Zenka Martyniuka i meczu Ruchu Chorzów 3 maja 2024 roku

Zmiany w zasadach dotyczących wjazdu i parkowania na terenie Parku Śląskiego podczas koncertu Zenka Martyniuka i meczu Ruchu Chorzów 3 maja 2024 roku

Park Śląski, znanym miejscem zarówno dla miłośników sportu jak i muzyki, na dzień 3 maja 2024 roku, kiedy to odbędzie się koncert popularnego Zenka Martyniuka oraz mecz piłkarski drużyny Ruch Chorzów, wprowadza specjalne zasady dotyczące dostępu do tego miejsca.

Przez cały dzień, od godziny 9:00 do 20:30, odwiedzający park będą musieli zapłacić stałą opłatę parkingową wynoszącą 20 złotych. Dotyczy to również klientów restauracji znajdujących się na terenie parku, którzy mogą również skorzystać z biletu wstępu uprawniającego do darmowego parkowania. Osoby posiadające specjalne zezwolenie na wjazd do Parku Śląskiego (które składa się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku) mogą korzystać z parkingu niezależnie od opłat.

Na Parking P11 przy ulicy Złotej obowiązuje opłata godzinowa, która jest naliczana według taryfy określonej w Regulaminie Niestrzeżonych Stref Parkingowych. W tym dniu, osoby posiadające uprzednio wydane zezwolenie na wjazd do Parku Śląskiego (składające się z karty magnetycznej oraz zalaminowanego druku) mogą korzystać z parkingu bez dodatkowych opłat.

Podobna sytuacja dotyczy parkingu przy ulicy Bytkowskiej, gdzie również obowiązuje stawka godzinowa dla gości parku, a posiadacze uprawnień na wjazd do Parku Śląskiego mogą korzystać z parkingu bez konieczności uiszczania opłat.

Natomiast na parkingu P10 przy ulicy Siemianowickiej, w godzinach od 14:00 do 20:30 obowiązuje stała opłata parkingowa wynosząca 10 złotych. Tutaj również klienci restauracji mają możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu po okazaniu biletu wstępu.

Opłaty za parkowanie są uzależnione od typu pojazdu – samochody osobowe zapłacą 10 lub 20 złotych, busy do 3,5 tony – 30 złotych, natomiast autokary – 50 złotych.