Zmiany w strukturze władz Chorzowa: nowo wybrany drugi wiceprezydent miasta

Zmiany w strukturze władz Chorzowa: nowo wybrany drugi wiceprezydent miasta

W wyniku ostatnich zmian w strukturze władz miasta Chorzowa, Jacek Króliczek został mianowany na stanowisko drugiego wiceprezydenta. Przed objęciem nowej funkcji, przez wiele lat pracował jako dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w urzędzie miasta Chorzów.

Od momentu objęcia prezydentury Chorzowa przez Szymona Michałka, pierwszym zastępcą na stanowisku prezydenta miasta jest Elżbieta Popielska, która została powołana na to stanowisko 7 maja 2024 roku. Prezydent Michałek od początku swojej kadencji podkreślał, że drugie stanowisko wiceprezydenta zostanie obsadzone przez osobę, którą wybierze spośród pracowników urzędu miasta. Informacje na ten temat podawał m.in. podczas rozmowy z Tubą Chorzowa.

Informacja o wyborze drugiego wiceprezydenta państwa pojawiła się 17 maja, kiedy to prezydent Szymon Michałek poinformował w mediach społecznościowych o zakończeniu procesu rekrutacji. Ostatecznie na stanowisku drugiego wiceprezydenta miasta Chorzów zobaczymy Jacka Króliczka, który od lat 90. pracuje w urzędzie miasta. W czasach prezydentury Marka Kopla pełnił tam funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Obowiązki Jacka Króliczka jako drugiego wiceprezydenta Chorzowa będą obejmować nadzór nad strukturami takimi jak: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Edukacji, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Strażą Miejską. Z kolei obowiązki Elżbiety Popielskiej, pierwszego wiceprezydenta, obejmują zarządzanie m.in. przez Wydział Geodezji, Wydział Inwestycji Komunalnych, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Wydział Usług Komunalnych i Ekologii, Wydział Zasobów Komunalnych, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Zdrowia oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.