Zmiany na horyzoncie: wybory samorządowe 2024 i redukcja liczby radnych w Chorzowie

Zmiany na horyzoncie: wybory samorządowe 2024 i redukcja liczby radnych w Chorzowie

Nadchodzące wybory samorządowe wprowadzą w krótkim czasie wiele zmian do Chorzowskiej polityki. Jak pokazują najnowsze informacje, liczba radnych w tym mieście spadnie z 25 do 23. W okręgu wyborczym numer 2, liczba mandatów zostanie zredukowana z 6 do 5, podobnie jak w okręgu numer 3, gdzie liczba ta zmieni się z 7 na 6.

Co istotne, choć zgodnie z Kodeksem Wyborczym wybory powinny odbyć się między 24 września a 8 października 2023 roku, to z powodu przedłużenia kadencji samorządów będą one przeprowadzone między 2 a 23 kwietnia 2024 roku. Premier Donald Tusk sugeruje jako najbardziej prawdopodobne daty przeprowadzenia wyborów dni 7 oraz 21 kwietnia, ten drugi termin dotyczy ewentualnej drugiej tury wyborów.

Z ustaleń Wojewody Śląskiego wynika, że do Sejmiku Województwa Śląskiego, rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029 zostanie wybranych mniej radnych. W przypadku Rady Miasta Chorzów, liczba ta wyniesie 23 zamiast dotychczasowych 25. Powodem tych zmian jest ustalenie liczby radnych na podstawie danych z Centralnego Rejestru Wyborców dotyczących liczby mieszkańców gminy na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, w którym wybory mają zostać przeprowadzone.

18 grudnia 2023 roku Grzegorz Krzak, radny Chorzowa, wystosował interpelację do prezydenta Chorzowa, Andrzeja Kotali, pytając o możliwość zorganizowania spotkania radnych obecnej kadencji, aby omówić ewentualne zmiany granic okręgów wyborczych. Na jego interpelację odpowiedział Krzysztof Karaś, sekretarz miasta Chorzowa. Podkreślił on, że analiza danych dotyczących liczby mieszkańców i wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych wskazuje na konieczność zmniejszenia liczby mandatów. Jednak nie ma potrzeby przeprowadzenia zmiany granic okręgów wyborczych. Następna sesja Rady Miasta, która odbędzie się 25 stycznia 2024 r., będzie okazją do omówienia tej kwestii.