Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie jako pierwszy w Polsce korzysta z nowoczesnej technologii PET-CT

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie jako pierwszy w Polsce korzysta z nowoczesnej technologii PET-CT

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ma powody do dumy, jako że jest to jedyna placówka medyczna na poziomie powiatowym w Polsce, która otrzymała wsparcie finansowe od Ministerstwa Zdrowia w wysokości 15 milionów złotych. Celem tej dotacji było zakupienie nowoczesnego urządzenia PET-CT, które już teraz służy pacjentom szpitala.

Szpital ten nie tylko nabył sprzęt, ale także rozpoczął jego eksploatację, stając się tym samym pierwszą tego typu jednostką medyczną w kraju, oferującą badania za pomocą tego innowacyjnego urządzenia diagnostycznego. W dniu 13 lutego ceremonię otwarcia Pracowni PET-CT uświetnili swoją obecnością znaczące postacie regionalne i lokalne: Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, Dyrektor ZSM Jerzy Szafranowicz oraz dr n.med. Katarzyna Lipka – Kierownik Zakładu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej przy ZSM. Wraz z przecięciem wstęgi, placówka ta rozpoczęła swoje działania, wprowadzając nową jakość w diagnostyce medycznej.

Pracownia PET-CT funkcjonuje pod egidą Zakładu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej. Wykonywane tam badania będą korzystać z radioizotopów, co jest niezwykle przydatne głównie w onkologii, ale także w diagnostyce chorób kardiologicznych, neurologicznych i zapalnych. Dzięki badaniu PET-CT, możliwe jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz ocena ich zaawansowania. Pracownia jest przystosowana do przeprowadzania badań u pacjentów w każdym wieku, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Kwota 15 milionów złotych otrzymana od Ministerstwa Zdrowia pokryła większość kosztów inwestycji. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 16 milionów złotych – to pieniądze dobrze zainwestowane w zdrowie mieszkańców naszego kraju.