Zapobieganie przemocy domowej: niezbędne informacje i dostępne usługi wspierające

Zapobieganie przemocy domowej: niezbędne informacje i dostępne usługi wspierające

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, który wymaga nie tylko zauważenia, ale także podjęcia konkretnych działań. Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy domowej, pamiętaj – nie musisz milczeć. Istnieją instytucje, organizacje i rozwiązania prawne, które mogą pomóc.

Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną – to przestępstwo. Przemoc wobec bliskich jest równie poważna jak przemoc wobec osób obcych. Najczęściej przemoc domowa nie jest jednorazowym incydentem. Dlatego ważne jest podjęcie stanowczych działań przeciwko sprawcy. Jeśli ktoś z twojego otoczenia doznaje krzywdy, zgłoś to Policji, Straży Miejskiej czy Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Pamiętaj, że skuteczne przeciwdziałanie agresji wymaga odwagi i gotowości do przyjęcia pomocy. Osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów i innych placówek oferujących pomoc. Istotne jest również reagowanie ze strony sąsiadów i krewnych ofiary – to umożliwi odpowiednim służbom skuteczne działanie. Bierne obserwowanie sytuacji nic nie zmieni, natomiast zgłoszenie może zapobiec tragedii.

Przemoc domowa przyjmuje różne formy – od jednorazowych aktów agresji do systematycznego wykorzystywania przewagi fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej. Narusza prawa i dobro osoby doznającej przemocy, narażając ją na utratę życia, zdrowia lub mienia. Przemoc domowa narusza godność, nietykalność cielesną i wolność, w tym seksualną ofiary. Przemoc domowa powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, wywołuje cierpienie i krzywdę. Ogranicza dostęp do środków finansowych, możliwość podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej. Przemoc domowa narusza również prywatność ofiary lub wzbudza w niej poczucie zagrożenia, poniżenia czy udręczenia. Niekiedy przemoc prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy domowej – zgłoś to odpowiednim służbom. W nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego z przemocy domowej powinniśmy korzystać z numeru alarmowego 112, obsługiwanego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Istnieje także możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji „Alarm 112”, która pozwala zgłosić incydent, jeżeli nie możemy nawiązać połączenia głosowego. Można też skorzystać z aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia nawiązanie kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z odpowiednim dzielnicowym. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji dostępna jest Platforma „Policja E-usługi”, a dla osób doświadczających przemocy domowej dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”. Dla osób poszukujących porady, dostępny jest Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30).