Zakończenie przebudowy ul. Truchana na horyzoncie. Prace wkraczają w finalną fazę

Zakończenie przebudowy ul. Truchana na horyzoncie. Prace wkraczają w finalną fazę

W Chorzowie remont ulicy Truchana zbliża się ku końcowi, co podał do publicznej wiadomości Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Z dniem 8 kwietnia 2024 roku rozpoczęła się IV, finałowa faza prac, co zwiastuje następne zmiany dla kierowców związane z organizacją ruchu drogowego.

Rozpoczęta w czerwcu poprzedniego roku, istotna inwestycja drogowa jaką jest remont ul. Truchana, stanowi jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych obecnie realizowanych w naszym mieście. Zakres prac obejmuje zarówno modernizację jezdni, jak i chodników na odcinku pomiędzy ulicami Strzelców Bytomskich a Sienkiewiczem. Ale to nie wszystko – dodatkowo zostanie zmodernizowana istniejąca tam sieć kanalizacji ogólnospławnej, system oświetlenia oraz zostaną wprowadzone nowe nasadzenia roślin przy ulicy.

Informacje przekazane przez MZUiM w Chorzowie mówią, że poniedziałek 8 kwietnia to dzień rozpoczęcia ostatniej fazy prac przy ul. Truchana.

– Ze względu na charakter oraz technologię realizowanych prac, ruch na ul. Truchana na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do ul. Sienkiewicza został zawieszony, za wyjątkiem możliwości dojazdu do nieruchomości. Uwzględniając to, dojazd do posesji o numerach 2-18 ul. Truchana jest możliwy od strony ul. Sienkiewicza, natomiast do numerów 19-72 – od strony ul. Strzelców Bytomskich. Dodatkowo, na czas trwania robót, zamknięte zostało skrzyżowanie ul. Żeromskiego z ul. Truchana – możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie.

Objazd w kierunku ul. Sienkiewicza z ul. Żeromskiego prowadzi obecnie przez następujące ulice: Floriańską, Filarową, Styczyńskiego, Raciborską, Zabrską, Głogowską, Strzelców Bytomskich, Truchana, Chrobrego i Mielęckiego. Natomiast dojazd do ul. Sienkiewicza jest możliwy poprzez: Strzelców Bytomskich, Głogowską, Zabrską, Raciborską, Styczyńskiego, Filarową i Floriańską.

Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót pod koniec czerwca 2024 roku.