Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" – kolejne wsparcie dla zachowania muzycznego dziedzictwa polskiej wsi

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" – kolejne wsparcie dla zachowania muzycznego dziedzictwa polskiej wsi

Nakłady finansowe na wspieranie działań związanych z ochroną i promocją muzyki tradycyjnej polskiej wsi znacząco wzrosły. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” otrzymało niedawno dodatkowe środki finansowe od Narodowego Centrum Kultury, które będą przeznaczone na realizację wydarzenia o nazwie „Wieś tańczy i śpiewa przy robocie”. Szczególnym zaszczytem jest fakt, że to wydarzenie zdobyło ogromną popularność w ubiegłym roku, a jednym z efektów jego organizacji było powołanie Dygającej Kapeli.

Planowany na bieżący rok cykl wydarzeń zakłada nie tylko prezentowanie, ale też popularyzację i twórcze zastosowanie muzycznego dziedzictwa polskiej wsi. Wszystkie planowane inicjatywy muzyczne będą nierozerwalnie związane z tematami rzemiosła i pracy, co umożliwi selekcję utworów oraz ich szczegółową analizę i interpretację. Głównym źródłem inspiracji będzie zbiór pieśni A. Dygacza.

W celu dokładniejszego przedstawienia cykliczności i wielowymiarowości dawnych prac wiejskich, w 2024 roku planowane są dwie edycje wydarzenia „Wieś tańczy i śpiewa przy robocie”. W maju odbędą się warsztaty śpiewacze z wybranym repertuarem oraz korowód, który będzie muzycznym hołdem dla stanowisk rzemieślniczych. Następnie, jesienią, zaplanowano serię warsztatów śpiewaczych, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia technik tradycyjnego wykonawstwa oraz pieśni, które niegdyś towarzyszyły pracownikom wsi. Nie zabraknie również warsztatów muzycznych i manualnych skupiających się na instrumentach ludowych.