Trwa trzecia edycja przetargu na najem lokali użytkowych w Chorzowie: Co musisz wiedzieć?

Trwa trzecia edycja przetargu na najem lokali użytkowych w Chorzowie: Co musisz wiedzieć?

Magistrat w Chorzowie za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o rozpoczęciu III edycji przetargu na wynajem niewykorzystanych lokali użytkowych będących własnością miasta. Termin składania dokumentów dla zainteresowanych stron upływa 30 czerwca.

Większość osób prowadzących działalność gospodarczą potrzebuje do tego odpowiedniego lokalu. Z myślą o tych, którzy planują rozpocząć biznes lub już go prowadzą nie dłużej niż od roku, Magistrat Chorzowa przygotował specjalną ofertę. W ramach programu „Lokale na start”, miasto oferuje lokale za korzystną stawkę czynszu. W tym celu została sporządzona lista dostępnych lokali stanowiących własność Gminy Chorzów, które obecnie są puste.

Chcąc skorzystać z programu „Lokale na start”, zainteresowani powinni wybrać jeden z lokali z udostępnionej listy, następnie zapoznać się z jego stanem technicznym i złożyć ofertę w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów. Aby wyłonić najemców, przeprowadzony zostanie przetarg ofert. Osoby, które wygrają przetarg, podpiszą umowę najmu na określony czas, czyli na 4 lata, z możliwością przedłużenia – takie są informacje przekazywane przez pracowników magistratu.

W pierwszym roku obowiązywania umowy najemcy zapłacą za wynajem lokali znajdujących się w budynkach komunalnych i prywatnych jedynie 1 zł netto/m2 oraz 25% oferowanej stawki za lokale mieszczące się w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej. W drugim roku czynsz wyniesie już 50% zaoferowanej stawki, niezależnie od lokalizacji lokalu. Ostatecznie, pełną kwotę zaoferowanego czynszu najemcy będą zobowiązani zapłacić po upływie dwóch lat od podpisania umowy najmu.

Aby uczestniczyć w programie, konieczne jest posiadanie formularza zgłoszeniowego do przetargu oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Te dokumenty należy dostarczyć (w zamkniętej kopercie z napisanym imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy) do Urzędu Miasta Chorzów – pokój nr 120 najpóźniej do końca czerwca.

Więcej informacji dotyczących formalności związanych z wynajmem lokalu można uzyskać telefonicznie od pracowników Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta, dzwoniąc pod numer 32 416 50 00 wew. 5315 lub 695 561 274. Informacje te są również dostępne na stronach internetowych lokale.chorzow.eu oraz bip.chorzow.eu.

Oto lista lokali użytkowych, które są przedmiotem najmu:
1. Moniuszki 4/u1,
2. Bożogrobców 30/u1,
3. Kopernika 6/u2,
4. Hajducka 39/u1,
5. Armii Krajowej 59/u1
6. Powstańców 16/u3,
7. Katowicka 69/u1,
8. Wandy 35/u2,
9. Katowicka 49/u1,
10. Dąbrowskiego 61/u1