Zabytkowy budynek wykorzystywany jako ratusz

Zabytkowy budynek wykorzystywany jako ratusz

Nieustająca fascynacja mieszkańców Chorzowa obraca się wokół tematu, który od lat ich urzeka. Trudno jest patrzeć, jak wspaniały niegdyś neobarokowy ratusz z początku XX wieku popada w ruinę. Zbudowany w Bismarck Hucie (Bismarckhutte), jak nazwał go niemiecki cesarz, powstał z połączenia Hajduka Górnego i Dolnego. Zgodnie z nazwą powstała tu huta stali. Po wejściu w skład Polski miasto zostało przemianowane na Wielkie Hajduki, a następnie w 1939 r. zostało włączone administracyjnie do Chorzowa. W okresie PRL-u budynek służył jako posterunek milicji, ale w III RP popadł w ruinę, będąc własnością prywatną.

Mimo przejęcia kontroli przez miasto i zabezpieczenia dachu znacznym kosztem 1,2 mln zł, znalezienie inwestora przez dłuższy czas było trudne. W efekcie budynek pozostawał w stanie zniszczonym. Ostatecznie miasto nabyło niszczejący zabytek w ramach zamiany gruntów na działkę przy ulicy Targowej. Warto wspomnieć, że w obsługę tej transakcji zaangażowane było Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA).

W ostatnim czasie pojawiła się szansa na zachowanie i zabezpieczenie zabytku. Chorzowski sąd wykazał zainteresowanie dawnym ratuszem, w dużej mierze ze względu na jego okazałość i gabaryty. Obecnie są skłonni przejąć go na własność za symboliczną złotówkę. 30 marca radni miasta wyrazili zgodę na „wydzierżawienie” terenu i obiektu na dłuższy czas. Co intrygujące, w pierwotnym projekcie uchwały zamiast tego była mowa o „darowiźnie”.