Wprowadzenie ścisłych środków bezpieczeństwa podczas spotkania piłkarskiego Ruch Chorzów kontra Widzew Łódź

Wprowadzenie ścisłych środków bezpieczeństwa podczas spotkania piłkarskiego Ruch Chorzów kontra Widzew Łódź

Niedawno na Stadionie Śląskim miało miejsce znaczące spotkanie piłkarskie, a mianowicie starcie drużyn Ruch Chorzów i Widzew Łódź. Właściwości porządkowe podczas tego wydarzenia były powierzone funkcjonariuszom policji ze Śląska, wspierani przez straganiarzy z innych regionów kraju. Niemniej jednak, część kibiców nie przestrzegała odpowiednich zasad regulujących prawo.

Sobotnie starcie na boisku zebrało w sumie ponad 50 tysięcy widzów, w tym przeszło 19 tysięcy kibiców gości. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz mieszkańców Chorzowa było w rękach policji śląskiej, która mogła liczyć na wsparcie swoich kolegów z takich miast jak Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź czy Wrocław. Siłami dla utrzymania porządku byli także funkcjonariusze straży miejskiej. Policjanci z różnych wydziałów – prewencji, kryminalnego oraz drogówki – starali się zapewnić bezproblemowy przejazd do stadionu, a następnie bezkolizyjny powrót do domu wszystkim obecnym na stadionie.

Niestety, nie wszyscy uczestnicy wydarzenia szanowali podstawowe zasady bezpiecznego udziału w imprezach masowych. Fani obu drużyn roztoczyli wielkie flagi, a potem zapalili race świetlne i dymne. W efekcie mecz musiał być przerwany trzykrotnie. Zgodnie z przepisami prawa, wnoszenie i posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, alkoholu czy substancji odurzających lub psychotropowych na terenie imprezy masowej jest zabronione. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników spoczywa na organizatorze – informuje Komenda Miejska Policji w Chorzowie.

Służby porządkowe mają obowiązek usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny lub nie stosują się do regulaminu obiektu lub imprezy. Jeśli działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo może poprosić o pomoc policję, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Dopiero wtedy policja ma prawo podjąć działania na terenie imprezy masowej.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości pseudokibiców, teraz starają się ustalić tożsamości osób, które podczas sobotniego meczu złamały obowiązujące prawo. Przypominają także o surowych karach nałożonych przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych dla tych, którzy naruszają przepisy – od grzywny nie niższej niż 2000 złotych po karę pozbawienia wolności do 5 lat. Dodatkowo sąd może orzec przepadek przedmiotów użytych do popełnienia przestępstwa, nawet jeśli nie były one własnością sprawcy, a także nałożyć zakaz wstępu na imprezy masowe na okres od 2 do 6 lat.