Wprowadzane zmiany komunikacyjne w Chorzowie – kolejne etapy i zaplanowane projekty

Wprowadzane zmiany komunikacyjne w Chorzowie – kolejne etapy i zaplanowane projekty

W obecnym czasie w Chorzowie trwają istotne prace mające na celu przemodelowanie układu komunikacyjnego miasta. Realizowane jest obecnie aż trzy kluczowe przedsięwzięcia w tej dziedzinie. Mieszkańcy, którzy z niecierpliwością czekają na ich zakończenie, muszą jeszcze trochę poczekać. Zwróciliśmy się do lokalnych władz z prośbą o udostępnienie planowanego harmonogramu prac oraz szczegółów dotyczących dalszych zamierzeń.

Projektem o znaczącej skali jest „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie”. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się stworzenie zintegrowanego przystanku o nazwie „Królewska Huta”, położonego przy skrzyżowaniu ulic Metalowców i Krakusa, jak również przebudowę torowiska oraz wyposażenie obszarów pofabrycznych znajdujących się w tej dzielnicy. Dodatkowo, zaplanowane są remonty dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, budowa chodników, tunelu dla pieszych, parkingów i ścieżki rowerowej. W ramach projektu współdziała spółka Tramwaje Śląskie.

Na początku stycznia rozpoczęły się prace związane z następną fazą projektu. Wówczas oddano do użytku nowy łącznik – przejazd znajdujący się wzdłuż Muzeum Hutnictwa, który połączono z ul. Katowicką na wysokości skrzyżowania z ul. Krakusa. Obecnie, korzystając z tego łącznika można poruszać się jedynie w kierunku Katowic, jednak w przyszłości ma się to zmienić. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której ciężarówki muszą jeździć na około po mieście, aby znaleźć miejsce do zawrócenia.

Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa, podkreśla, że przebudowa układu drogowego nie tylko zwiększy komfort dla tysięcy osób pracujących w strefie przemysłowej miasta, ale również stworzy możliwość rozpoczęcia nowych inwestycji. Kluczowe jest przedłużenie ulicy Metalowców, co przywróci historyczny szlak łączący centrum z Chorzowem Starym.

Wiceprezydent wyjaśnia: – To co realizujemy, to nie tylko budowa dróg i chodników oraz instalacja nowego oświetlenia. To również modernizacja wszystkich sieci – wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej. Firmy, które zdecydują się na rozwijanie swojej działalności na tym terenie, będą miały zapewnione o wiele lepsze warunki startu.

Priorytetem dla miasta jest przede wszystkim rozbudowa sektora przemysłowego oraz niektórych usług na tym obszarze. Ze względu na bliskość zakładów przemysłowych i obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, nie ma możliwości budowy mieszkań. Z uwagi na te ograniczenia, taka inwestycja byłaby niezgodna z logiką.

– Budujemy nowy układ drogowy, właśnie po to, żeby zacząć rozbudowywać tereny Huty Kościuszko. Zły dojazd powodował, że ten obszar był pomijany przez potencjalnych inwestorów. Obecnie widzimy duże zainteresowanie – podsumowuje wiceprezydent Chorzowa.