Policjanci z Chorzowa podejmują działania przeciwko nieprawidłowo parkującym kierowcom

Policjanci z Chorzowa podejmują działania przeciwko nieprawidłowo parkującym kierowcom

W ramach współpracy między chorzowską policją a strażą miejską, uruchomiono plan priorytetowy, skoncentrowany na rozwiązywaniu lokalnych problemów w poszczególnych dzielnicach miasta. Zadaniem starszego sierżanta Dawida Urbańczyka, odpowiedzialnego za dzielnicę numer 13, jest eliminacja przypadków nieprawidłowego parkowania. Kierowcy niedostosowujący się do przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci grzywien i punktów karnych.

Policyjna codzienność to zmagania z różnego rodzaju wyzwaniami, począwszy od kolizji drogowych, poprzez poszukiwanie sprawców przestępstw, a kończąc na problemie nieprawidłowego parkowania. Samochód zaparkowany w niewłaściwym miejscu stwarza bowiem potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Każdy działający na terenie miasta dzielnicowy, realizuje specjalnie opracowany plan priorytetowy, który jest tworzony na podstawie obserwacji dzielnicowego podczas patrolowania swojego rejonu, rozmów z mieszkańcami oraz informacji zgromadzonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Starszy sierżant Dawid Urbańczyk, działając zgodnie ze swoim planem priorytetowym, stawia czoła problemowi nieprawidłowego parkowania na terenie dzielnicy numer 13 przy ulicy Urbanowicza. Szczególnym wyzwaniem dla kierowców jest przestrzeganie znaku „B-36”, który oznacza „zakaz zatrzymywania się”, oraz zapewnienie odpowiedniego odstępu od przejść dla pieszych. W celu realizacji tego planu, sierżantowi Urbańczykowi asystują inni policjanci oraz straż miejska.

Policjanci z Chorzowa ostrzegają wszystkich kierowców, że nieprzestrzeganie znaku „zakaz zatrzymywania się” wiąże się z karą w postaci mandatu w wysokości 100 zł i jednego punktu karnego. Ponadto, zatrzymanie pojazdu bliżej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych jest przestępstwem karzanym grzywną w kwocie od 100 do 300 zł i pięcioma punktami karnymi.