Wielki jubileusz Huty Batory w Chorzowie: obchody 150 lat istnienia

Wielki jubileusz Huty Batory w Chorzowie: obchody 150 lat istnienia

Chorzowskie Muzeum Hutnictwa ma zaszczyt obchodzić 150. rocznicę powstania Huty Batory, jednej z najważniejszych instytucji w regionie. Z tej okazji przygotowano obszerny program pod tytułem „150 lat w koronie. Jubileusz Huty Batory”, który obejmuje aż 70 różnorodnych wydarzeń, mających na celu zwrócenie uwagi na aspekty artystyczne, naukowe, społeczne i edukacyjne działalności tej ważnej instytucji.

Interesującą częścią obchodów będzie inscenizacja typowego śląskiego wesela hutniczego, którą organizuje właśnie Muzeum Hutnictwa. Spektakl ten zaplanowany jest na sobotę, 9 września o godzinie 12:00 i będzie prawdziwym widowiskiem z udziałem niemal 100 aktorów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Muzeum Hutnictwa, Huta Bismarck (jak nazywano Hutę Batory do 1933 roku) została uruchomiona 2 września 1873 roku w miejscowości znanej dziś jako Górne Hajduki. Świętowanie 150. rocznicy tej ważnej daty rozpocznie się od wydarzenia nazwanego „150 lat w koronie. Jubileusz Huty Batory”. W ramach tego wydarzenia odbędzie się inscenizacja tradycyjnego hutniczego wesela oraz wiele innych atrakcji. Widowisko zorganizowane przez Muzeum Hutnictwa będzie bazować na kolekcji Adolfa Dygacza, przechowywanej w zasobach Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego, oraz na elementach „Wesela na Górnym Śląsku” autorstwa Stanisława Ligonia.