Największa sieć miejskich wypożyczalni rowerów w Europie na horyzoncie

Największa sieć miejskich wypożyczalni rowerów w Europie na horyzoncie

Proces wyboru firmy do realizacji projektu Roweru Metropolitalnego był skomplikowany i trwał nieprzerwanie przez pełne 3 lata. Po wielu zawiłościach, ostatecznym wykonawcą postanowiono wyznaczyć Nextbike GZM – jedyną firmę, która postanowiła podjąć się tego zadania i wystosowała ofertę. W ramach umowy z Metropolią na okres 5 lat, firma otrzymuje wynagrodzenie wynoszące 181 milionów złotych, a jej obowiązki obejmują uruchomienie, administrowanie oraz zarządzanie całym systemem Roweru Metropolitalnego.

Zarządca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak, z entuzjazmem mówi o przyszłości projektu: „Jest to krok naprzód ku stworzeniu jednej z największych sieci miejskich wypożyczalni rowerów na kontynencie europejskim” – komentuje. „Po trzech latach procedur udało nam się osiągnąć finalny etap negocjacji. Już za kilka miesięcy mieszkańcy naszego regionu będą mogli korzystać z pierwszych dostępnych rowerów” – dodaje.

Rower Metropolitalny ma na celu zapewnić mieszkańcom dostęp do 7000 nowoczesnych rowerów czwartej generacji, które będą dostępne na 924 specjalnie przygotowanych stacjach rozmieszczonych w 31 gminach GZM. Każde z tych pojazdów będzie wyposażone w najnowszy nadajnik GPS.

Cały projekt zostanie wprowadzony w trzech etapach. Na początku, rowery zostaną wprowadzone do siedmiu miast, a ich liczba wyniesie wówczas 1260. W drugim etapie, Chorzów dołączy do listy miast obsługiwanych przez system Roweru Metropolitalnego, a liczba dostępnych rowerów wzrośnie do 4800 i obejmie już 14 miast. Ostatni etap przewiduje dalszy wzrost liczby rowerów do 7000 i wprowadzenie systemu we wszystkich pozostałych gminach.

Ważnym aspektem jest również integracja systemu Roweru Metropolitalnego z systemem płatności za komunikację miejską. Rowerzyści będą mogli korzystać z rowerów przez cały rok i po podróży zostawić je w dowolnej miejscowości biorącej udział w projekcie.