Trwa modernizacja Kanału Regatowego

Trwa modernizacja Kanału Regatowego

W Parku Śląskim rozpoczął się pierwszy etap modernizacji Kanału Regatowego. Projekt o wartości 17 mln zł, realizowany przez PBW Inżynieria z Wrocławia, obejmuje modernizację murów oporowych, remont nabrzeży, nawierzchni wyspowych i mostów. Proces rozpoczął się od badań, ocen i odwiertów, aby zminimalizować wpływ budowy na pobliskie tereny. Obecnie woda z kanału jest przekierowywana do Dużego Stawu. Jak to wpływa na zwierzęta zamieszkujące kanał?

Po całkowitym spuszczeniu wody ekipa budowlana rozpocznie demontaż przestarzałej infrastruktury i ścian nośnych. Proces ten będzie wymagał usunięcia 25 drzew i mnóstwa krzewów.

Następnie wybudowane zostaną nowe ściany oporowe, a kładki dla pieszych nad Kanałem Regatowym zostaną poddane remontowi. W tym celu kładki zostaną rozebrane i dodatkowo wzmocnione. Odświeżone i zrewitalizowane konstrukcje zostaną ponownie zamontowane w swoich pierwotnych miejscach. Następnie wykonawca odnowi nawierzchnię wyspy.

Ostatnim elementem fazy wstępnej będzie wymiana chodników. Zakończenie pierwszej części modernizacji Kanału Regatowego przewidywane jest na przełomie 2023 i 2024 roku. Inwestycja ta ma na celu podniesienie atrakcyjności wizualnej centralnego obszaru parku.