Trwa akcja sprzątania miasta z nielegalnie ustawionych pojemników na używane ubrania

Trwa akcja sprzątania miasta z nielegalnie ustawionych pojemników na używane ubrania

Miasto podjęło decyzję o usunięciu ze swojego terenu pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej, które zostały tam umieszczone bez zgody i wiedzy właścicieli tych terenów. Akcja ta ma na celu usunięcie nielegalnych punktów zbiórki odzieży, które naruszają prawa własności.

Proces usuwania pojemników jest nieodwracalny – wszystkie usunięte zostaną przekazane do złomowania. Dodatkowo, ubrania, które znajdują się w środku tych kontenerów, zostaną wysłane do utylizacji. Niestety, dla właścicieli tych pojemników nie ma możliwości odzyskania ich po usunięciu.

Wszystkie nielegalnie ustawione pojemniki zostały już udokumentowane i zarejestrowane przez odpowiednie służby miejskie. W związku z tym, jakiekolwiek nowe przypadki umieszczania takich pojemników na terenie miasta będą natychmiast zgłaszane do Straży Miejskiej. Celem jest nałożenie mandatu na właściciela takiego pojemnika. Jeżeli mandat nie zostanie przyjęty, następstwem będzie wniosek do sądu o wymierzenie kary.