Transformacja Parku Śląskiego: Pięć lat inwestycji i plany na przyszłość

Transformacja Parku Śląskiego: Pięć lat inwestycji i plany na przyszłość

Park Śląski, położony w województwie śląskim, przez ostatnie pięć lat przechodził gwałtowną transformację, na którą przeznaczono ponad pół miliarda złotych. Ponad 100 projektów, finansowanych zarówno z funduszy unijnych jak i z budżetu Województwa Śląskiego, zostało zrealizowanych pod czujnym okiem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i radnych Sejmiku Śląskiego, których decyzje wielokrotnie sprzyjały inicjowanym i trwającym inwestycjom.

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 6 maja 2024 r. na terenie nowo wybudowanego Miasteczka Ruchu Drogowego, podsumowane zostały inwestycje realizowane na przestrzeni lat 2018-2024. Marszałek Jakub Chełstowski wykorzystał tę okazję, aby zaznaczyć ogromną rolę, jaką Park Śląski odegrał w jego kadencji oraz podkreślić sukces inwestycji wynoszącej ponad 500 milionów złotych, które odmieniły oblicze parku.

Dodatkowo, Chełstowski zapowiedział nową inwestycję o wartości 160 milionów złotych, zatytułowaną „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój aspektów biologicznych parku, takich jak ornitologia, dendrologia czy hydrologia. Prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski podziękował Chełstowskiemu za jego zaangażowanie i podkreślił znaczenie planowanego projektu, którego celem jest budowa Centrum Bioróżnorodności.

Miasteczko Ruchu Drogowego, świeżo oddane do użytku, to tylko jedna z licznych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach. W najbliższym czasie planowane są kolejne projekty, które mają na celu dalszy rozwój i modernizację parku.

17 kwietnia 2024 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, który ma na celu rewitalizację terenów zielonych oraz promocję Parku Śląskiego jako miejsca pełnego różnorodności biologicznej. Planowany projekt, wart prawie 160 milionów złotych i dofinansowany przez UE kwotą przekraczającą 110 milionów złotych, będzie realizowany do końca 2029 roku.

W ciągu ostatnich pięciu lat w Parku Śląskim przeprowadzono szereg inwestycji, zarówno zrealizowanych, jak i nadal trwających. Są to między innymi: budowa II odcinka Kolei Linowej Elka, Kręgi Taneczne, Planetarium – Śląski Park Nauki, renowacje rzeźb, Ogród Japoński, Aleje Klonowa, Harcerska, Wiązowa i Leśna, Polder przeciwpowodziowy, Świątynia Petrycha czy Miasteczko Ruchu Drogowego. W planach są kolejne projekty, takie jak Bulwary Przy Stawie Przystań, Budowa III odcinka kolei linowej na trasie Stadion – Planetarium czy budowa Systemu Informacji Przestrzennej.

Dzięki tym zmianom Park Śląski staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów. Obecnie odwiedza go ponad 3 miliony osób rocznie.