Transformacja energetyczna na Śląsku: Inwestycje warte 400 mln złotych przyniosą miejsca pracy i dofinansowanie unijne

Transformacja energetyczna na Śląsku: Inwestycje warte 400 mln złotych przyniosą miejsca pracy i dofinansowanie unijne

Pomoc w utrzymaniu oraz generacji kilkuset miejsc pracy stanowi cel dla ośmiu inicjatyw inwestycyjnych, które wpisują się w proces transformacji energetycznej na obszarze województwa śląskiego. Suma tych przedsięwzięć wynosi około 400 milionów złotych, a z funduszy unijnych mają one otrzymać blisko 126 milionów złotych. W piątek oficjalne informacje w tej sprawie podał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wsparcie finansowe otrzymają projekty realizowane przez takie spółki jak Centrum Badań i Dozoru, Tauron, Grenevia (wcześniej Famur), Carboautomatyka, Elektrometal, Fasing, COIG oraz Europejskie Technologie Górnicze. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, komentując wybór projektów, wskazał na ich potencjał związany z utrzymaniem i stworzeniem prawie tysiąca miejsc pracy. Zmiana profilu działalności firm i wprowadzenie nowych, ekologicznie zrównoważonych produktów, usług czy procesów ma pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność firm z regionu, co z kolei przekłada się na zdobywanie nowych rynków.

Projekty te stanowią pierwszą transzę działań, które mają otrzymać wsparcie w procesie stabilizacji ekonomicznej poprzez dywersyfikację produkcji lub usług w czasie transformacji. W ramach regionalnego programu przewidziano prawie pół miliarda złotych z funduszy unijnych na ten cel. Fundusze te pochodzą z puli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma za zadanie łagodzić negatywne skutki transformacji dla gospodarki poprzez umocnienie przedsiębiorczości na terenie województwa.