Sklepy w Chorzowie i Gliwicach ukrywały nielegalne substancje – efekt kontroli celno-skarbowej

Sklepy w Chorzowie i Gliwicach ukrywały nielegalne substancje – efekt kontroli celno-skarbowej

W wyniku działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, na tyłach dwóch sklepów zlokalizowanych w Chorzowie i Gliwicach ujawniono 166 jointów z suszem konopnym oraz 535 paczek tytoniu zawiniętych w rolki. Wszystkie te produkty nie miały wymaganych oznaczeń akcyzowych, które są obowiązkiem każdego sprzedawcy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Izb Administracji Skarbowej w Katowicach, jointy z suszem konopnym kwalifikują się jako dobra podlegające opodatkowaniu, gdyż zawierają susz konopny. Podobnie, rolki tytoniu, mimo że zawinięte są w liście tytoniu, powinny mieć odpowiednie znaki akcyzy, ponieważ rolki są sklejone cienkimi arkuszami bibuły wzdłużnymi. Brak takich znaków jest niezgodny z Ustawą o podatku akcyzowym.

Razem zebrano 166 sztuk jointów z suszu CBD, 535 opakowań tytoniu zwiniętego w rolki oraz dodatkowo odnaleziono 136 gram kannabidiolu. Gdyby te towary trafiły na rynek, Skarb Państwa doznałby straty przekraczającej 5 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że nielegalne nabywanie, przechowywanie, transportowanie, wysyłanie czy nawet pomoc w sprzedaży tytoniu, jak również jego ukrywanie, jest uznawane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej podkreślają konsekwencje takich działań.