Ruszyła już trzecia odsłona programu "Mieszkanie za remont"

Ruszyła już trzecia odsłona programu "Mieszkanie za remont"

W poniedziałek rozpoczęła się trzecia edycja programu „Mieszkanie za remont”, który jest atrakcyjną propozycją dla osób szukających lokalu mieszkalnego w Chorzowie, o ile są gotowe doprowadzić go do zadowalającego stanu własnymi siłami. To już następna odsłona tego ciekawego projektu, dającą możliwość ubiegania się o najem mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych.

Jeżeli chodzi o formalności, istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tej okazji. Pierwszym z nich jest brak własności innego domu czy mieszkania. Kolejnym jest spełnienie kryterium dochodowego – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód powinien oscylować pomiędzy 3176,88 zł a 6353,76 zł, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych kwota na osobę powinna wynosić od 2382,66 zł do 4765,32 zł. Niezwykle ważnym jest również brak zaległości czynszowych związanych z obecnie wynajmowanym lokalem.

W przypadku, gdy na jedno dostępne mieszkanie jest więcej osób zainteresowanych, a taka sytuacja najczęściej ma miejsce, o priorytecie decyduje specjalna punktacja. Przy jej tworzeniu uwzględniane są różne aspekty, takie jak: powierzchnia mieszkalna na osobę, brak długów, zameldowanie stałe w Chorzowie, posiadanie dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też wiek osoby ubiegającej się o mieszkanie.