Bezpieczeństwo na drogach Śląska podczas trudnych warunków atmosferycznych

Bezpieczeństwo na drogach Śląska podczas trudnych warunków atmosferycznych

Od pewnego czasu, kierowcy i piesi na terenie Śląska muszą zmagać się z niełatwymi warunkami atmosferycznymi. Zmieniające się warunki pogodowe oraz występujące opady powodują, że nawierzchnia dróg może stawać się wyjątkowo śliska. W tych okolicznościach, od wszystkich uczestników ruchu drogowego oczekuje się podwyższonej ostrożności. W szczególności apeluje się do pieszych o korzystanie z elementów odblaskowych, które znacznie zwiększają ich widoczność na drodze.

Zima to czas wielu niebezpieczeństw na drogach, na które nie wszyscy użytkownicy są gotowi. Muszą oni zdawać sobie sprawę z tego, że jezdnia jest w tym czasie wyjątkowo śliska. W ciągu jednego dnia na drogach Śląska doszło do aż 113 incydentów drogowych – na szczęście, żadna z osób biorących w nich udział nie odniosła obrażeń.

Należy pamiętać o dostosowywaniu prędkości jazdy do panujących warunków na drodze. To właśnie niewłaściwe prędkości oraz zbyt mała odległość pomiędzy pojazdami są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków. Śliska nawierzchnia drogi wydłuża drogę hamowania, co może prowadzić do groźnych sytuacji. Dodatkowo, szybko zapadający zmrok może negatywnie wpłynąć na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo, pogarszając naszą sprawność psychofizyczną. Zła pogoda jeszcze bardziej utrudnia widoczność, co może utrudnić dostrzeżenie pieszego ubranego w ciemne kolory. Dlatego też szczególnie zachęcamy pieszych do korzystania z elementów odblaskowych.

Policjanci przypominają również, że nagromadzony na samochodzie śnieg oraz lód mogą znacznie utrudniać poruszanie się pojazdem. Według przepisów prawa o ruchu drogowym, każdy pojazd biorący udział w ruchu drogowym musi być odpowiednio wyposażony i utrzymany, tak aby nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruchu lub dla siebie samego. Przed rozpoczęciem jazdy pamiętajmy zatem o odpowiednim przygotowaniu naszego samochodu, co ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.