Rozpoczynają się prace nad ustawą krajobrazową w Chorzowie

Rozpoczynają się prace nad ustawą krajobrazową w Chorzowie

W Chorzowie zainicjowano proces wprowadzania regulacji, które mają za zadanie określić zasady i warunki umieszczania obiektów niewielkich rozmiarów oraz tablic reklamowych. Ta decyzja spotkała się z ogólnym poparciem ze strony radnych.

Od sierpnia 2015 roku, możemy zaobserwować funkcjonowanie tzw. ustawy krajobrazowej na terenie Polski. Wiele gmin podejmuje decyzję o skorzystaniu z jej możliwości, chcąc wprowadzić konkretne zasady planowania przestrzennego na swoim terenie. Radni miasta Chorzów także podjęli kroki mające na celu poprawę estetyki miejskiej.

Obserwując efekty działania ustawy krajobrazowej w różnych miastach Polski, widzimy jak duże korzyści przynosi ona dla krajobrazu. Regulacja ta pozwala na wyznaczenie warunków dotyczących umieszczenia niewielkich obiektów architektonicznych, tablic reklamowych i urządzeń promocyjnych, a także określenie ich gabarytów, jakości wykończenia oraz surowców, z których mogą być wykonane. Celem jest stworzenie harmonijnej całości, która nie zakłóci charakteru danego miejsca.

Podczas wrześniowego posiedzenia Rady Miasta Chorzowa, podjęto uchwałę o rozpoczęciu prac nad projektem regulacji dotyczących krajobrazu miejskiego. Wszyscy 22 obecnych radnych poparli tę decyzję. Teraz przyszedł czas na konkretne działania w tej sprawie.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, regulacje dotyczyć będą zarówno nieruchomości miejskich, jak i prywatnych. Prace nad uchwałą krajobrazową prowadzone w magistracie chorzowskim potrwają około roku.