Rekonstrukcja Kanału Regatowego w Parku Śląskim trwa

Rekonstrukcja Kanału Regatowego w Parku Śląskim trwa

W Parku Śląskim, zlokalizowanym w Chorzowie, trwają intensywne prace nad renowacją Kanału Regatowego. W obecnym momencie, projekt jest w swojej najważniejszej fazie – większość nowych nabrzeży, wykonanych z prefabrykatów, została już zamontowana. Dodatkowo, dla kładek dla pieszych przygotowane są już podpory i rusztowania.

Po procesie osuszenia Kanału Regatowego przyszedł czas na realizację najistotniejszego etapu renowacji. Zadaniem wykonawców było odnowienie kładek dla pieszych prowadzących na wyspę. Jak czytamy w komunikacie Parku Śląskiego: „Korozja zostanie usunięta ze stalowych elementów, które dodatkowo zostaną zabezpieczone przed negatywnymi efektami niekorzystnych warunków atmosferycznych. Cała konstrukcja zostanie również wzmocniona”.

Z powodu złego stanu istniejących nabrzeży, remont nie był możliwy i konieczna była ich wymiana. Jak podkreślił Park Śląski, całość prac dotyczy prawie 3-kilometrowego odcinka. Nowe nabrzeża wykonane są z prefabrykatów. Ziemia wydobyta podczas prac zza murów nabrzeży zostanie oczyszczona i wykorzystana w kolejnym etapie modernizacji. Obecnie, teren jest wyrównywany i osuszany, aby uniknąć zastoju prac remontowych.

Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, dzięki inicjatywie JESSICA, zabezpieczonej przez poprzedni zarząd województwa. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 17 mln złotych. Prace nad Kanałem prowadzi wrocławskie konsorcjum firm PBW Inżynieria i Probudowa.

Kanał Regatowy usytuowany jest pomiędzy Aleją Fali a Promenadą gen. Jerzego Ziętka, w centralnej części Parku Śląskiego. Od zachodu łączy się ze stawem Przystań. Na zachodnim brzegu kanału znajduje się wyspa, do której prowadzą dwa mostki, obecnie zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

Pierwszy etap modernizacji Kanału obejmować będzie m.in. odmulenie kanału, rekonstrukcję istniejących nabrzeży kanału z zachowaniem jego kształtu, remont nabrzeży wyspy oraz prowadzących na nią kładek. Całość prac powinna zostać wykonana jeszcze w tym roku. Drugi etap, planowany na koniec 2023 r., ma objąć teren przyległy do kanału, a w nim nasadzenie roślinności oraz rewitalizację alejek otaczających Kanał Regatowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Powierzchnia objęta pracami w pierwszym etapie wyniesie niemal 31 tys. m kw., a całość inwestycji zostanie przeprowadzona w systemie „projektuj i buduj”. Przed rozpoczęciem prac, Kanał Regatowy zostanie odcięty od stawu Przystań i opróżniony. Nowa aranżacja otoczenia, zieleń i mała architektura zostaną uwzględnione w obu etapach prac. Jak zaznaczył prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski, całe przedsięwzięcie ma potrwać dwa lata.

Park Śląski, położony na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic, jest największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych w Europie – jego powierzchnia wynosi ok. 600 ha. W granicach parku znajdują się m.in. Legendia, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie i Stadion Śląski.