Przeobrażenie Parku Śląskiego: inwestycje na sumę ponad pół miliarda złotych

Przeobrażenie Parku Śląskiego: inwestycje na sumę ponad pół miliarda złotych

Za nami pięć lat intensywnego rozwoju Parku Śląskiego, które charakteryzowało się niezwykłym nasileniem inwestycji. Ponad 100 projektów zostało zrealizowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz województwa śląskiego, a suma wydatków przekroczyła pół miliarda złotych. Wielki udział w tym procesie miał marszałek Jakub Chełstowski oraz radni Sejmiku Śląskiego, którzy swoją aktywnością i decyzjami wspierali realizowane przedsięwzięcia.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 maja 2024 r. w nowo otwartym Miasteczku Ruchu Drogowego, podsumowano inwestycje przeprowadzone w Parku Śląskim w latach 2018-2024. Marszałek Chełstowski wyraził satysfakcję z efektów swojej pracy, podkreślając, że zaistniałe zmiany były możliwe dzięki zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej oraz budżetu Województwa Śląskiego, które łącznie wyniosły ponad 500 milionów złotych.

Dodał również, że już teraz zaplanowano kolejne inwestycje na kwotę 160 mln złotych, które mają na celu dalszą modernizację Parku Śląskiego. Tym razem szczególny nacisk zostanie położony na rozwój biologiczny parku, z uwzględnieniem takich obszarów jak ornitologia, dendrologia czy hydrologia.

Podczas konferencji głos zabrał także prezes Parku Śląskiego – Paweł Bilangowski. Wyraził swoje podziękowania dla marszałka Chełstowskiego za wkład w rozwój Parku i zwrócił uwagę na istotność nowych planów, wśród których znajduje się budowa Centrum Bioróżnorodności. Jak podkreślił, dzięki temu projektowi możliwy będzie rozwój strefy bio oraz ochrona bioróżnorodności, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia.

Wśród niedawno ukończonych inwestycji znalazło się Miasteczko Ruchu Drogowego z licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Natomiast w przyszłości planowane jest przeprowadzenie zadania „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, którego umowa dofinansowania została podpisana 17 kwietnia 2024 r. To projekt na dużą skalę, którego celem jest ochrona przyrody i wspieranie bioróżnorodności, a także edukacja ekologiczna mieszkańców regionu. W ramach tego zadania powstanie również Centrum Bioróżnorodności. Realizacja projektu potrwa do końca 2029 r., a jego całkowita wartość wyniesie prawie 160 mln zł. Dofinansowanie z UE przekroczy 110 mln zł.