Przebieg prac modernizacyjnych przy Kanału Regatowym w Parku Śląskim w Chorzowie

Przebieg prac modernizacyjnych przy Kanału Regatowym w Parku Śląskim w Chorzowie

Na terenie Parku Śląskim w Chorzowie trwają intensywne prace związane z modernizacją Kanału Regatowego. Wykonawca, wrocławskie konsorcjum firm PBW Inżynieria i Probudowa, kontynuuje realizację projektu, który obejmuje m.in. montaż nowych nabrzeży z prefabrykatów na odcinku blisko 3 kilometrów. W większości te elementy zostały już zamontowane, a także przygotowano podpory i rusztowania, które posłużą do prac przy kładkach dla pieszych.

Kładki będą poddane gruntownemu remoncie bez konieczności ich demontażu. Stalowe elementy zostaną odnowione, czyli usunięte zostaną ślady korozji i zastosowane odpowiednie środki zabezpieczające przed negatywnymi wpływami warunków atmosferycznych. Ponadto, dotychczasowa konstrukcja przejdzie proces wzmocnienia.

Ziemia pozyskana przez wykopanie za ścianami nabrzeży nie zostanie zmarnowana – po odpowiednim uzdatnieniu wykorzystana zostanie do dalszych prac. Jednocześnie prowadzone jest ciągłe osuszanie Kanału Regatowego, aby zapewnić sprawnie prowadzenie prac remontowych bez konieczności ich wstrzymywania.

Projekt rewitalizacji Kanału Regatowego został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje modernizację nadbrzeży, odmulenie kanału oraz wymianę i renowację mostków i wyspy. Drugi etap to nasadzenia roślinności i renowacja alejek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które otaczają Kanał Regatowy.