Projekt Zakładowy Dom Kultury: Społeczne wykorzystanie przestrzeni Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Projekt Zakładowy Dom Kultury: Społeczne wykorzystanie przestrzeni Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Chorzowskie Muzeum Hutnictwa wprowadza innowacyjny projekt społeczny o nazwie Zakładowy Dom Kultury. Projekt ten ma na celu umożliwić organizacjom oraz osobom prowadzącym działania zbieżne z celami i zadaniami Muzeum, bezpłatne korzystanie z wybranych przestrzeni w obrębie instytucji.

Ten pionierski plan działania muzeum, który ma charakter pilotażowy, przewiduje swoją realizację do końca obecnego roku ze możliwością przedłużenia. Jest on skierowany do osób fizycznych oraz różnorodnych organizacji prowadzących działalność edukacyjną, artystyczną czy też promujących kulturę, historię, naukę oraz dziedzictwo kulturowe w formie materialnej i niematerialnej.

Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa tłumaczy ideę Zakładowego Domu Kultury jako nawiązanie do dawnych domów kultury prowadzonych przez zakłady pracy, które były miejscem aktywności, spotkań oraz rozwijania pasji. W ramach współpracy Muzeum Hutnictwa nieodpłatnie udostępnia swoje przestrzenie, a podmioty z nich korzystające mają możliwość prezentowania swojej oferty podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum.

Osoby i organizacje zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go do 19 czerwca. Zgłoszenia będą oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym przez członków Społecznego Kolegium Doradczego, powołanego w kwietniu. Na podstawie umów o współpracy z wybranymi wnioskodawcami, będą oni mogli korzystać z wybranych sal Muzeum.

Dyrektor Kowalski podkreśla, że ta forma partycypacji społecznej jest efektem realizacji jednej z rekomendacji wynikłej z przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji społecznych w ramach projektu Oddział Od/nowa. Projekt ten zgromadził dla dyskusji prawie 300 osób i miał na celu wspólne wypracowanie z lokalną społecznością pomysłów na rozwój instytucji.

Szczegółowe informacje na temat projektu, niezbędne dokumenty oraz listę odpowiedzi na potencjalne pytania można znaleźć na stronie muzeumhutnictwa.pl. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Marleną Hermanowicz, kierowniczką Działu Edukacji i Interpretacji Dziedzictwa, pod numerem telefonu: 32 704 76 35. Muzeum planuje regularne ogłoszenia kolejnych naborów wniosków, zależnie od bieżących możliwości i potrzeb organizacyjnych.