Projekt "Wolka dla mieszkańców": Młodzi radni z Chorzowa pozyskują opinie mieszkańców na temat ul. Wolności

Projekt "Wolka dla mieszkańców": Młodzi radni z Chorzowa pozyskują opinie mieszkańców na temat ul. Wolności

W odpowiedzi na zmiany w atmosferze miejskiej, Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów oraz Stowarzyszenie „Młoda Siła” podjęły inicjatywę o nazwie „Wolka dla mieszkańców”. Jej głównym celem jest zdobycie informacji od mieszkańców na temat ich perspektywy i oczekiwań dotyczących ulicy Wolności. Każdy, kto ma pomysł na poprawę tej przestrzeni lub ma na jej temat zastrzeżenia, ma teraz możliwość wyrażenia swojej opinii.

Ulica Wolności, znana lokalnie jako „Wolka”, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Chorzowie, które kiedyś tętniło życiem. Niestety, w ostatnich latach jego charakter uległ zmianie, co spotkało się z niezadowoleniem wielu mieszkańców.

Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Młoda Siła”, postanowiła podjąć działania mające na celu odwrócenie tego trendu. Ich pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badań opinii publicznej na temat ulicy Wolności. Filip Hornik, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów, mówi: „W ciągu tego tygodnia nasi radni będą zbierać pomysły, wizje i plany mieszkańców dotyczące głównego deptaku w naszym mieście. Można nas znaleźć na ulicy Wolności, przed naszą siedzibą pod numerem 3, a także w różnych instytucjach kulturalnych i na wydarzeniach, takich jak nadchodzące Święto Miasta”.

Dla tych, którzy nie mają możliwości spotkania się z radnymi osobiście, została przygotowana ankieta. W niej mieszkańcy mogą podzielić się swoimi pomysłami na to, czego brakuje na ul. Wolności, co chcieliby tam zobaczyć więcej i jak uczynić to miejsce bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców. Ankieta jest anonimowa i dostępna jest do wypełnienia online.