Profesjonalne doskonalenie nauczycieli CKZiU podczas mobilności zagranicznej we Włoszech

Profesjonalne doskonalenie nauczycieli CKZiU podczas mobilności zagranicznej we Włoszech

Specjaliści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) mieli niecodzienną szansę na rozwój swoich kompetencji oraz zgromadzenie nowych doświadczeń w trakcie wyjazdu edukacyjnego do Rimini, we Włoszech.

Szereg korzyści przyniosło dla edukatorów przeprowadzone w Rimini szkolenie. Poprzez pięć wizyt studyjnych w firmach reprezentujących sektory logistyczny, turystyczny, ekonomiczny oraz marketingowy, pedagodzy mogli zaznajomić się bezpośrednio z praktycznymi aspektami funkcjonowania tych gałęzi przemysłu. To cenne doświadczenie umożliwi im efektywniejsze przygotowywanie swoich wychowanków do kariery zawodowej.

W ramach szkolenia nauczyciele mogli zarówno zapoznać się z różnicami pomiędzy polskim systemem edukacyjnym, a modelami stosowanymi w innych krajach europejskich. Będzie to miało istotny wpływ na jakość prowadzonych przez nich zajęć w CKZiU, umożliwiając lepsze zrozumienie globalnych trendów i oczekiwać rynku pracy.

Nie tylko czysto zawodowe zagadnienia były tematem omawianym podczas wyjazdu. Nauczyciele mieli również szansę na poznanie kultury, historii oraz kulinariów regionu Emilia Romagna, co niewątpliwie poszerzyło ich horyzonty i otworzyło na nowe doświadczenia. Ponadto mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, przede wszystkim angielskiego i włoskiego, co z pewnością wpłynie na jakość komunikacji z uczniami.