Podsumowanie roczne pracy chorzowskiej Policji z 2023 roku podczas narady w Komendzie Miejskiej

Podsumowanie roczne pracy chorzowskiej Policji z 2023 roku podczas narady w Komendzie Miejskiej

Rano dzisiejszego dnia w Sali Sztandarowej chorzowskiej Komendy Miejskiej Policji miało miejsce wydarzenie podsumowujące ubiegłoroczną pracę policjantów. Naradę roczną uświetniła swoją obecnością grupa specjalnie zaproszonych gości.

Na zdjęciach można dostrzec zarówno zaproszonych gości, jak i chorzowskich stróżów prawa zgromadzonych na naradzie. Wśród honorowych uczestników spotkania znaleźli się Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa Marcin Michalik, Przewodniczący Rady Miasta Chorzowa Waldemar Kołodziej oraz Prokurator Rejonowy w Chorzowie Bogusława Szczepanek-Siejka.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Chorzowie insp. Grzegorzowi Matuszkowi. Kierownik chorzowskiego garnizonu policji dokonał następnie przeglądu działań poszczególnych wydziałów za miniony rok. Zaprezentował najważniejsze zmiany kadrowe oraz omówił stan dyscypliny w jednostce. W swoim sprawozdaniu szczegółowo przedstawił pracę pionu kryminalnego i prewencji. Na koniec podziękował przedstawicielom miasta za wsparcie udzielone chorzowskiej Policji, zarówno finansowe, jak i logistyczne przy realizacji wspólnych inicjatyw.

Po zaprezentowaniu wyników pracy chorzowskich policjantów przez Komendanta Miejskiego, głos zabrali zaproszeni goście. Przedstawiciele władz miejskich wyrazili swoją wdzięczność dla policjantów za ich ciężką pracę i zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa. Pani Prokurator podsumowała współpracę z Policją w 2023 roku, akcentując zaangażowanie i profesjonalizm stróżów prawa w prowadzonych postępowaniach.