Podsumowanie pięcioletniej działalności Komisji Zdrowia w Chorzowie

Podsumowanie pięcioletniej działalności Komisji Zdrowia w Chorzowie

Chorzowska Komisja Zdrowia, z przewodniczącą Haliną Hiltawską na czele, podsumowała swoje pięcioletnie działania, które obejmowały m.in. realizację programów zdrowotnych, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz modernizację oddziałów szpitalnych.

Komisja Zdrowia to organ miejski skupiający radnych zainteresowanych poprawą stanu ochrony zdrowia. Członkiem Komisji może zostać każdy radny, który wyrazi na to chęć i zostanie wybrany w głosowaniu Rady Miasta. W obecnej kadencji Komisji w Chorzowie, siedmioosobowy zespół tworzą czterej radni, wspierani przez prezydent miasta Mariolę Roleder oraz dyrektor Wydziału Zdrowia Bożenę Łuczyńską.

Nadrzędnym zadaniem Komisji jest formułowanie opinii na temat projektów uchwał dotyczących lokalnej ochrony zdrowia, reagowanie na wnioski innych jednostek, takich jak szpitale, ocena budżetu czy inicjowanie możliwości korzystania z różnorodnych programów zdrowotnych. Przez ostatnie pięć lat mieszkańcy Chorzowa mieli okazję do udziału w wielu programach, takich jak szczepienia przeciw grypie, badania mammograficzne czy konsultacje urologiczne.

W ostatnim czasie, Chorzów zainicjował współpracę z Ministerstwem Zdrowia w ramach ogólnopolskiego programu wykrywania osteoporozy. Planowany jest jego start jeszcze w bieżącym roku. Wszystkie programy oferowane przez miasto są bezpłatne dla jego mieszkańców, a informacje na ich temat dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz lokalnych poradniach.

Halina Hiltawska podkreśla, że działalność Komisji nie ogranicza się tylko do inicjowania programów zdrowotnych. – Organizujemy spotkania „w terenie”. Odwiedzamy instytucje związane z ochroną zdrowia, takie jak domy pomocy społecznej czy domy dziennego pobytu; spotykamy się z dyrektorem Sanepidu, aby omówić potencjalne zagrożenia epidemiologiczne. Regularnie odwiedzamy też lokalny szpital, gdzie obserwujemy postępy zarówno w zakupie nowego sprzętu, jak i rozbudowie infrastruktury – mówi przewodnicząca.

Chorzów może poszczycić się wieloma sukcesami w zakresie ochrony zdrowia. Szpital uzyskał nowy sprzęt medyczny, przeprowadzono remont poradni specjalistycznych przy ul. Strzelców Bytomskich, otwarto nowy oddział ginekologiczny, a także rozpoczęto budowę nowego budynku poradni specjalistycznych dla dzieci przy ul. Truchana.