Ograniczenia i zakazy w zbieraniu grzybów – co warto wiedzieć?

Ograniczenia i zakazy w zbieraniu grzybów – co warto wiedzieć?

Grzybobranie, choć wydaje się prostym i bezpiecznym hobby, niesie ze sobą pewne obligatoryjne do przestrzegania restrykcje. Pomiędzy gatunkami grzybów można odnaleźć wiele z nich, które są chronione przez prawo, a za ich nielegalne zrywanie grozi surowa kara finansowa. Ale to nie jedyna reguła do przestrzegania podczas wędrówek w poszukiwaniu tych leśnych delikatesów.

Przykładem są lasy, które nie są własnością państwową, a scharakteryzowane są tablicą informacyjną potwierdzającą ich prywatny charakter. Aby móc legalnie wejść na teren prywatnego lasku i zebrać tam grzyby, konieczne jest uzyskanie zgody od właściciela.

Natomiast jeśli chodzi o grzybobranie na terenach leśnych należących do Skarbu Państwa, istnieją także określone ograniczenia. Nie można na przykład zbierać grzybów w obszarach leśnych, gdzie obowiązuje trwały zakaz wstępu. Należą do nich:

  • rezerwaty przyrody i parki narodowe,
  • uprawy leśne, których drzewa nie przekraczają 4 metrów wysokości,
  • drzewostany nasiennych (obszary leśne składające się głównie lub wyłącznie z drzew nasiennych, które gwarantują stałość i wartość genetyczną pozyskiwanych z nich nasion),
  • powierzchnie leśne przeznaczone na cele doświadczalne (mniejsze poletka nasadzone egzotycznymi dla danego regionu gatunkami drzew),
  • tereny będące ostojami zwierząt,
  • i tereny wojskowe.

Dodatkowo, nadleśniczy ma prawo wprowadzić tymczasowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa w określonych sytuacjach. Takie obszary są oznaczane tablicą z inskrypcją „zakaz wstępu”.