Nowy układ drogowy w Chorzowie: Przebudowa ul. Katowickiej trwa

Nowy układ drogowy w Chorzowie: Przebudowa ul. Katowickiej trwa

Ciąg dalszy modernizacji ulicy Katowickiej w Chorzowie, której trasa łączy to miasto z Bytomiem i Katowicami, jest już na horyzoncie. Przebudowa ta, obejmująca teren dookoła ulicy Metalowców, przewiduje budowę nowego tunelu pieszo-rowerowego oraz torów tramwajowych z przystankiem. Wartość całego projektu wynosi około 50 milionów złotych.

W czwartek 4 stycznia Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, poinformował o zakończeniu poprzedniej fazy realizacji nowego układu drogowego na skrzyżowaniu Katowicka-Metalowców. Powstał tam nowy szlak komunikacyjny, który usprawni codzienne dojazdy do miejsc pracy mieszkańców znajdujących się przy ulicy Metalowców. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej udało się również zrealizować budowę sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i deszczowych, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tych terenów.

Następnie, w czwartek 11 stycznia, wiceprezydent miasta przedstawił plany na następną fazę prac, która obejmować będzie przede wszystkim ulicę Metalowców. Wśród zaplanowanych działań znalazły się: remont i modernizacja tej ulicy, budowa zintegrowanego przystanku autobusowo-tramwajowego, oraz budowa tunelu pieszo-rowerowego w okolicy placu Powstańców. Prace na tym odcinku rozpoczęły się w środę 3 stycznia, a ich zakończenie jest planowane na koniec września 2024 r.

Wiceprezydent miasta wyraził również nadzieję, że w pierwszym półroczu uda się zakończyć prace na odcinku drogi przy ulicy Krakusa. To właśnie ten etap prac jest priorytetem w bieżącym roku. Dodatkowo powstanie tam nowe skrzyżowanie na wysokości hali Posti, które ułatwi wyjazd z terenu przemysłowego. To połączenie poprawi jakość podróżowania w tym obszarze i umożliwi łatwiejszy dojazd do Muzeum Hutnictwa.

Po zakończeniu bieżących prac, planowane jest przystosowanie drogi od strony Placu Powstańców. Jak mówi Marcin Michalik, „W kolejnych etapach będzie także przebudowa drugiej nitki, czyli tej od strony Placu Powstańców i Krakusa, więc będzie to także wyzwanie”.

Przebudowa układu komunikacyjnego, wartego około 50 mln zł, ma zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku.