Nowa aleja w Parku Hutników upamiętniająca chorzowski Kocynder!

Nowa aleja w Parku Hutników upamiętniająca chorzowski Kocynder!

Z dniem 25 stycznia, jedna z malowniczych alejek w Parku Hutników otrzymała swoją oficjalną nazwę: „Aleja chorzowskiego Kocyndra”. To forma hołdu dla nieistniejącego już Regionalnego Ośrodka Studenckiego, który przez lata był kultowym miejscem na mapie kulturalnej Chorzowa.

Akt nadania nazwy alejce został podjęty podczas sesji Rady Miasta, która miała miejsce właśnie 25 stycznia. Wszystko rozgrywało się w Parku Hutników, a konkretnie na alei biegnącej od ulicy Jagiellońskiej aż do parkingu przed Pałacem Ślubów przy ulicy Dąbrowskiego. Na sesji obecni byli wszyscy 22 radni, którzy bez sprzeciwu poparli pomysł upamiętnienia dawnego Regionalnego Ośrodka Studenckiego poprzez nadanie jego nazwy jednej z alejek parkowych.

Inicjatorem nadania nowej nazwy byli byli prezesi Regionalnego Ośrodka Studenckiego Kocynder. Jak tłumaczyli, dodatek „chorzowski” miał na celu uniknięcie mylenia ośrodka ze znanym czasopismem wydanym sto lat wcześniej przez Stanisława Ligonia, znanego działacza kulturalnego i narodowego.

Klub Kocynder, powstały w 1970 roku, przez wiele lat odegrał istotną rolę w kulturalnym życiu Chorzowa. Mimo że zakończył działalność w 2018 roku, pozostawił po sobie dziedzictwo licznych imprez kulturalnych. Klub nie był miejscem tylko dla studentów – korzystali z niego również absolwenci szkół średnich i wyższych, a także młodzi pracownicy przemysłu i rzemiosła. Byli prezesi ośrodka, proponując nadanie jego nazwy alejce parkowej, podkreślali, jak wiele Kocynder przyczynił się do kulturalnej historii Chorzowa poprzez organizację licznych koncertów, meetingów poetyckich, spektakli teatralnych czy też imprez regionalnych.