Na religię uczęszcza coraz mniej młodych osób

Na religię uczęszcza coraz mniej młodych osób

Raport o religijności Polaków za rok 2019 przestawił kilka interesujących informacji. W lekcjach religii w placówkach oświatowych uczestniczyło aż 88% uczniów. To jednak mniej niż jeszcze rok wcześniej. Jak prezentują się w raporcie mieszkańcy województwa Śląskiego?

Rok wcześniej, na lekcję religii uczęszczało 88% polskich uczniów. Raport za rok 2019 przedstawia, że odsetek ten zmniejszył się do 87,6%. Twórcy raportu ISKK podają, że najwięcej osób bierze udział w zajęciach religii w diecezji pelplińskiej (99,2%), rzeszowskiej (97,9%) oraz przemyskiej (97,9%). Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w diecezji warmińskiej, która osiągnęła najniższy wynik (70%). Niewiele lepiej wypada w tym zestawieniu diecezja warszawska (76%) oraz łódzka (76,25). Uczniowie z województwa śląskiego w większości plasują się poniżej ogólnopolskiej średniej. Diecezja sosnowiecka z najgorszym wynikiem 80,80% znajduje się na końcu zestawienia. Najlepiej wypadła diecezja kielecka. Ponadto, najwięcej dzieci uczęszcza na religię w szkołach podstawowych i przedszkolach. Najmniejszy odsetek odnotowano w technikach i liceach ogólnokształcących.

Jaki odsetek Polaków uczęszcza na Msze Święte?

Co ciekawe, edukacja religijna w Polsce wygląda lepiej niż religijność naszych rodaków ogółem. W roku 2019 w mszach świętych uczestniczyło 36,9% Polaków, a do Komunii Świętej przystąpiło 16,7% osób. W stosunku do poprzedniego roku wskaźnik ten jest niższy o 1,3%, a w przypadku osób przystępujących do Komunii Świętej o 0,6%.