Jak będzie wyglądał budżet województwa śląskiego na rok 2021?

Jak będzie wyglądał budżet województwa śląskiego na rok 2021?

Uchwalono budżet województwa śląskiego na rok 2021. Opozycja nie głosowała przeciw, jednak ostrzegła, że będzie prowadzić skrupulatną kontrolę wydatków województwa.

Budżet województwa śląskiego jest jednym z największych budżetów regionalnych w Polsce. Dochody samorządu w kolejnym roku mają być równe 1,667 mld zł. Wydatki oszacowano na 1961 mld zł. 294 miliony zł deficytu będą wyrównane przez kredyty w wysokości 274 mln zł oraz zeszłoroczną nadwyżkę równą 86 mln zł. Największy wpływ na ustalone wartości będzie miała pandemia koronawirusa oraz straty jakie spowoduje.

Na co będzie przeznaczony budżet?

Dużą część stanowią inwestycję, którym zostało przypisane 775 mln zł. W tej kwocie zawiera się kontynuacja modernizacji Parku Śląskiego oraz Planetarium Śląskiego. Będą także zrealizowane inwestycje drogowe, działania związane z ochroną zdrowia oraz inicjatywy poprawiające jakość powietrza. Większe niż w poprzednich latach będą również wydatki na kulturę oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Sporą część otrzyma także oświata i wychowanie, kultura fizyczna i edukacyjna opieka wychowawcza. Jednak największa kwota, bo aż 846,7 mln zł będzie przeznaczona na transport.

Budżet przegłosowano 26 głosami za. 18 osób wstrzymało się od głosu. Radni PSL oraz Lewicy głosowali tak samo jak koalicja rządząca. Mimo tego, że głosowanie miało formę online, odbyły się nawet występy artystyczne. Juliusz Ursyn-Niemcewicz zaśpiewał ,,Cichą noc” w wykonaniu operowym, a po uchwaleniu roku 2021 ,,Rokiem górali w woj. Śląskim” radni usłyszeli śpiewy góralskie.