Jakie świadczenia będzie można dostać na dziecko w 2021 roku?

Jakie świadczenia będzie można dostać na dziecko w 2021 roku?

500+ to najwyższe świadczenie jakie Polacy każdego miesiąca otrzymują na każde dziecko poniżej 18 roku życia. Oprócz tego polscy rodzice w 2021 roku będą mogli liczyć również na inne dodatki.

300 plus

Raz do roku w okolicach września, gdy dzieci rozpoczynają rok szkolny, rodzice mogą liczyć na 300 zł, które mogą przeznaczyć na zakup szkolnej wyprawki. Kwota przysługuje wszystkim dzieciom w wieku szkolnym. Każdy kto chce otrzymać świadczenie, musi złożyć wniosek. Podobnie jak w przypadku 500 plus.

Zasiłek rodzinny

Pieniądze przysługują rodzinom o niskich dochodach, czyli takich które nie przekraczają 674 zł na osobę. Kwota zasiłku na dziecko do 5. roku życia wynosi 95 zł, do 18. roku życia 124 zł, a do 24. roku życia, o ile dziecko się uczy, jest to 135 zł.

Becikowe

Becikowe to świadczenie, które rodzice mogą otrzymać po urodzeniu dziecka. Jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, a dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. O świadczenie można ubiegać się do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka.

Zasiłek macierzyński

Świadczenie przysługuje kobiecie, która jest objęta ubezpieczenie chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Wynosi 100% podstawowej pensji podczas urlopu macierzyńskiego, urlopu na jego warunkach lub urlopu ojcowskiego.

Ulga podatkowa

Z ulgi podatkowej rodzice mogą skorzystać na każde dziecko, które ma mniej niż 18 lat lub na uczące się dziecko do 25. roku życia. O ile jego roczny dochód nie przekroczy 3089 zł. Wysokość ulgi na pierwsze dziecko to 92,67 zł miesięcznie, na drugie 92,67 zł miesięcznie. Na trzecie 166,67 zł miesięcznie, a na czwarte 225 zł miesięcznie.