Debata Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat nielegalnych wysypisk i współpracy z Tarnopolem

Debata Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat nielegalnych wysypisk i współpracy z Tarnopolem

Podczas ostatniego spotkania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się wczoraj, członkowie grupy skupili swoją uwagę na problemie dzikich wysypisk, kondycji miejskich schronów oraz kwestii współpracy z ukraińskim miastem Tarnopol. Było to pierwsze zgromadzenie zespołu z udziałem Szymona Michałka, prezydenta miasta.

Zespół Zarządzania Kryzysowego skupia przedstawicieli wszystkich służb mundurowych działających na terenie miasta, takich jak policja, straż miejska czy straż pożarna. W jego składach wchodzą również pracownicy Sanepidu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to organ odpowiedzialny za opracowywanie i wydawanie opinii na temat najefektywniejszych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych.

Prezydent miasta Szymon Michałek podkreślał swoje zadowolenie z tego spotkania i cieszył się z możliwości pracy z tak profesjonalnymi ludźmi, jak członkowie tego zespołu. Wyraził on również swoją nadzieję na efektywną i kolegialną decyzyjność w przyszłości.

Podczas debaty najwięcej uwagi poświęcono kwestii dzikich i nielegalnych wysypisk oraz procedur, które mają na celu ich likwidację. Prezydent zadał również pytania dotyczące stanu schronów miejskich i planowanych zmian ustawowych, które mają się do nich odnosić. Dodatkowo, podczas spotkania poruszono temat współpracy z Tarnopolem, nawiązanej w zeszłym roku, która skupia się na wymianie doświadczeń w obszarze działania administracji publicznej w sytuacji zagrożenia militarnego.