Chorzowscy stróże prawa doskonalą swoje umiejętności obsługi paralizatora

Chorzowscy stróże prawa doskonalą swoje umiejętności obsługi paralizatora

Na Straży porządku w Chorzowie odbyło się profesjonalne szkolenie, które miało na celu ulepszenie umiejętności obsługi paralizatorów TASER X26 i X2 przez funkcjonariuszy. Celem tej inicjatywy było zwiększenie ich kompetencji i zdolności do reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia, które mogą napotkać podczas pełnienia obowiązków służbowych. Aspirant Mariusz Marzec z Wydziału Prewencji KMP w Chorzowie nadzorował cały proces szkoleniowy.

Policjanci z Chorzowa wykorzystują paralizatory TASER X26 i X2 w swojej codziennej pracy. Te urządzenia są skuteczne na odległość kilku metrów, co pozwala funkcjonariuszom odpowiednio wcześnie reagować na potencjalne zagrożenia, zabezpieczając jednocześnie swój bezpieczny dystans.

Szkolenie nie ograniczało się tylko do aspektów praktycznych, ale również teoretycznych – obok ulepszania technik obsługi sprzętu, przedstawiono także szczegółową budowę, zasady działania oraz okoliczności, w których można stosować urządzenie. Ważnym elementem tego programu szkoleniowego było praktyczne przetestowanie różnych taktyk użycia paralizatora, co pozwoliło policjantom w pełni wykorzystać możliwości tych urządzeń. Podczas trwania szkolenia, funkcjonariusze mieli również okazję utrwalić swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej chorzowskiej policji, teoretyczne podstawy w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami z urządzeniem pomagają w opracowaniu odpowiedniej techniki, która może być kluczem do skutecznego i szybkiego egzekwowania przestrzegania prawa podczas niebezpiecznych interwencji.