Chorzów przyjmie ponad 500 uchodźców z Ukrainy, miasto przeznaczy milion złotych

Chorzów przyjmie ponad 500 uchodźców z Ukrainy, miasto przeznaczy milion złotych

W trakcie obrad miejskich w Chorzowie potępiono najazd Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Postanowiono wówczas, że miasto przeznaczy pewną część funduszy na pomoc obywatelom uciekającym przed wojną na Ukrainie. W budżecie miasta zarezerwowano łącznie milion złotych, aby pomagać ofiarom wojny uciekającym z Ukrainy. Po obradach miasta zarząd zapewnił, że będą mogli przyjąć łącznie 500 uchodźców z Ukrainy. Zapewnią im tymczasowe schronienie i pożywienie w tym trudnym okresie wojennym. Zgodnie z najnowszymi informacjami dowiadujemy się, że wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Rada miasta przyjęła uchwałę i wkrótce będziemy mogli zaobserwować jej rezultaty. Zdecydowano o przeznaczeniu lekko ponad miliona złotych na różnorodne nieprzewidziane wydatki związane z obecną sytuacją kryzysową na Ukrainie. Łącznie przewidujemy, że taka kwota będzie w stanie zapewnić podstawowe potrzeby bytowe dla około 500 mieszkańców. Pomoc będzie skierowane przede wszystkim do ludzi z Tarnopola. Od 2009 roku miasto to jest bezpośrednim partnerem handlowym Chorzowa.

Rada miasta skontaktowała się przez internet z władzami Tarnopola

Władze Tarnopola bardzo podziękowały za wykazanie inicjatywy, ponieważ przyjęcie dzieci, matek i starych rodzin w formie uchodźców może być niezbędne dla zapewnienia bytu dla niektórych osób mieszkających na terenach dotkniętych wojną. Zastępca mera w Tarnopolu serdecznie podziękował za wykazanie chęci w pomocy. Dlatego też mieszkańcy Chorzowa mogą spodziewać się, że wkrótce miasto udzieli pomocy dla kilkuset osób w ich regionie. Po zakończeniu miasta radni omówili dokładne przeprowadzenie pomocy wśród dzieci i kobiet. Stworzyli wstępny plan, aby w niedalekiej przyszłości szybko rozwiązać niezbędne działania.

Ośrodek pomocy społecznej w Chorzowie przygotowuje się do tego, aby zapewnić byt dla kilkuset osób. Oczywiście wszystko w oparciu o środki finansowe, które miasto przekazało do dyspozycji dla uchodźców wojennych. Aktualnie trwa intensywna współpraca z bankiem żywności. Przekazano do Chorzowa łącznie ponad 800 butelek wody i żywność, która ma długą datę przydatności. Spodziewamy się tego, że wkrótce w pomoc mogą zainterweniować również mieszkańcy miasta.