Cały kraj pod wpływem wzmożonego ruchu wojskowego w związku z planowanymi ćwiczeniami

Cały kraj pod wpływem wzmożonego ruchu wojskowego w związku z planowanymi ćwiczeniami

Od 12 lutego tego roku na wielu drogach w kraju przewidziany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Wszystko to ma miejsce w kontekście regularnie przeprowadzanych ćwiczeń wojskowych o nazwie STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które są zgodne z planem szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na rok bieżący.

Podczas tych ćwiczeń, od połowy lutego aż do końca maja, spodziewać się można przemieszczania jednostek wojskowych niemalże we wszystkich województwach. Ruch będzie obserwowany zarówno na autostradach, drogach szybkiego ruchu jak i drogach krajowych.

Przejazdy wojskowe będą zorganizowane tak, aby minimalizować generowane utrudnienia na drogach. Pojazdy te będą eskortowane i zabezpieczone przez jednostki Żandarmerii Wojskowej oraz pododdziały regulacji ruchu wojskowego, a wszystko to we współpracy z Policją. Przesunięcia jednostek zostały skoordynowane z odpowiednimi organami, w tym lokalnymi.

W ramach ćwiczeń, przejazdy kolumn wojskowych zostaną również wykorzystane jako część treningowa. Zostaną przetrenowane elementy takie jak przyjęcie i przerzut sił sojuszniczych, koordynacja działań transgranicznych oraz współpraca z państwami gospodarzami – jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wzywa do: zachowania szczególnej ostrożności podczas obserwacji ruchu wojskowego, nie wjeżdżania pomiędzy pojazdy wojskowe podczas ich przemieszczania się w kolumnie oraz powstrzymania się od publikowania informacji i zdjęć ukazujących ruch jednostek wojskowych, ich lokalizację czy też daty i godziny przejazdów kolumn wojskowych, a także danych na temat startów i lądowań statków powietrznych Sił Zbrojnych.