Budowa nowoczesnego placu zabaw dla przedszkola Integracyjnego Nr 12 im. Marii Montessori realizowana dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Chorzowa

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla przedszkola Integracyjnego Nr 12 im. Marii Montessori realizowana dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Chorzowa

Pod koniec roku 2021 zostały ogłoszone wyniki 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa, który stanowi platformę dla mieszkańców, aby decydować o alokacji funduszy na konkretne projekty lokalne. Tym razem do realizacji zakwalifikowano 14 przedsięwzięć, które zdobyły największą liczbę głosów. Wśród wyłonionych projektów znalazła się propozycja budowy placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu nr 12 noszącym imię Marii Montessori.

5 kwietnia, piątek, okazał się dniem spełnienia tej inicjatywy. Uroczystość otwarcia odbyła się z udziałem najmłodszych użytkowników, którzy mieli już możliwość korzystania z nowych urządzeń. Na miejscu pojawili się również przedstawiciele władz Chorzowa — prezydent Andrzej Kotala oraz radny Bartłomiej Czaja.

Bartłomiej Czaja podkreślił wagę aktywnego udziału mieszkańców w inicjatywie Budżetu Obywatelskiego i osobiście przyznał, że sam niejednokrotnie składał propozycje projektów. Dodał, że to dzięki temu narzędziu obywatele mają realny wpływ na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia.

Realizowany projekt zakładał nie tylko modernizację istniejącego placu zabaw, ale również jego rozbudowę o nowoczesne elementy, takie jak zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, wolnostojące „pojazdy”, huśtawki, gry, bujaki, stoliki i ławki. Dodatkowo przeprowadzone zostały roboty ziemne, a także wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz zadbaną powierzchnię trawników.

Całościowy koszt inwestycji wyniósł ponad 100 tys. zł.

Przedszkole nr 12 w Chorzowie zostało założone w 1976 roku jako 4-oddziałowa instytucja publiczna. Obecnie mieści się ona na ulicy Lipińskiej 9. W skład placówki wchodzi 5 oddziałów specjalnych, 6 oddziałów integracyjnych oraz jeden oddział ogólnodostępny.