Apel radnych z Chorzowa do Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący uznania języka śląskiego

Apel radnych z Chorzowa do Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący uznania języka śląskiego

Podczas najnowszej sesji Rady Miasta Chorzów, która miała miejsce wczoraj, radni podjęli decyzję o wystosowaniu apelu do prezydenta Andrzeja Dudy. W treści apelu proszą go o podpisanie Ustawy dotyczącej zmienienia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która nadaje językowi śląskiemu status języka regionalnego.

W uzasadnieniu tej decyzji radni podkreślili, że aż 25% mieszkańców Chorzowa zadeklarowało podczas ostatniego spisu powszechnego, że używają języka śląskiego na co dzień. Dodatkowo, przez ostatnie 12 lat prowadzona była akcja „Godômy po ślônsku”, mająca na celu promowanie tego języka w miejscach publicznych.

Aktualny apel skierowany do prezydenta jest poparty długotrwałymi staraniami śląskiej społeczności, które od lat próbuje uzyskać prawne regulacje umożliwiające podniesienie prestiżu języka śląskiego. Według danych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021, język ten w kontaktach domowych używa ponad 467 145 osób. Kreatywne i promocyjne działania prowadzone przez Ślązaków na niespotykaną dotąd skalę doprowadziły do powstania licznych tekstów literackich i spektakli teatralnych w języku śląskim.

Jednak entuzjazm nie zastąpi systematycznych działań edukacyjnych, które są jedyną szansą na przetrwanie różnorodności kulturowej śląskiej społeczności wobec globalizacji. Wszystkie starania mające na celu uznanie języka śląskiego za język regionalny odbywały się zawsze w granicach prawa i stanowiły wyraz obywatelskiej odpowiedzialności.

Radni Chorzowa wierzą, że Prezydent zauważy i doceni starania tysięcy polskich obywateli, którzy wkładają mnóstwo wysiłku w zachowanie tego niezwykle cennego elementu kulturowego, jakim jest język. Uchwała została przyjęta głosami 19 radnych, natomiast 3 osoby (Bernadeta Biskup, Grzegorz Krzak i Jacek Nowak) wstrzymały się od głosu.